GDPR

Képzés érthetően

Tanácsadás egyszerűen

 

felkészítette már a vállalatát az EU új adatvédelmi rendelete alapján?

Ön is hallott már az EU általános adatvédelmi rendeletéről, a GDPR-ról?

Fejtörést okozott, hogy mi is ez vagy hogyan kéne alkalmazni?

Elgondolkodott azon, hogy Önt érinti-e?

Szeretne eligazodni a sokszor egymásnak ellentmondó vagy érthetetlen információk között?

Kapott olyan leveleket vagy telefonhívásokat, amelyek a GDPR-ra hivatkozással kattintásra vagy szóbeli nyilatkozatra kérték?

 

Ha a fenti kérdések közül legalább egyre „igen”-nel válaszolt, akkor Önnek szól a 2+1 modulból felépülő, gyakorlati tudást adó oktatásunk.

Az egyes modulok keretében az alapoktól, hétköznapi példákon keresztül magyarázzuk el a GDPR lényegét, konkrét eseteken mutatjuk be az alkalmazás lehetőségeit.

Ha bizonytalan abban, hogy szüksége van-e az oktatásra,

vegye igénybe a konzultációs lehetőséget

Miért válassza a mi oktatásunkat?

 

 • mert hétköznapi nyelven magyarázzuk el a fogalmakat és alapelveket
 • mert gyakorlati tudás birtokába kerül néhány óra alatt
 • mert alkalmazható ismereteket sajátíthat el
 • mert hosszú távon alkalmazható módszereket tanulhat
 • mert akár kihelyezett képzést is igényelhet[1]
 • mert utána nem fog félni a bírságtól
 • mert a megszerzett tudással felismeri, ha félre akarják vezetni
  a személyes adatok kezelésével kapcsolatban

OKTATÁSI MODULOK

Ezt a modult azoknak ajánljuk, akiknek alkalmazni kell az előírásokat

(pl. munkavállalók, felhasználók, érdeklődők)

 

Tematika:

 • adatvédelem lényege, adatkezelés célja, alapelvei, fogalom magyarázatok (személyes adat, különleges adat, profilalkotás), adatkezelési hozzájárulás elemei, probléma esetén kihez és mivel fordulhatnak
 • egyes érintetti jogok (tájékoztatás, adathordozhatóság, „elfeledtetéshez” való jog)
 • adatvédelmi szituációs gyakorlatok

A résztvevők az 1. modul elvégzése után nagy biztonsággal tudják majd megállapítani egy adatról, hogy személyes adat-e, illetve képesek lesznek értelmezni az adatkezelési tájékoztatókat, s szükség esetén megadni az adatkezelési hozzájárulásukat.

 

1 nap 100 000,- Ft

Ezt a modult azoknak ajánljuk, akik nemcsak alkalmazzák, hanem tevékenyen hatnak is a folyamatok alakulására

(pl. ügyintézők, akik ügyfelekkel foglalkoznak, adatvédelmi feladatokat ellátó munkatársak, kezdő adatvédelmi tisztviselők)

 

Tematika:

 • az 1. modulban nem említett fogalmak (biometrikus adat, genetikai adat, adatkezelő, stb.)
 • jogalapok lényege és alkalmazásuk
 • adatkezelési alapelvek (célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság)
 • érintett jogainak biztosítása
 • adatkezelési tájékoztató
 • adatkezelési nyilvántartás
 • adatbiztonság, adatvédelmi incidens
 • szankciók rendszere

A 2. modul elvégzését követően a résztvevők képesek lesznek különbséget tenni a személyes adat és a különleges adat között, érteni és alkalmazni tudják az adatkezelési jogalapokat, el tudnak készíteni egy adatkezelési tájékoztatót, meg tudják állapítani egy eseményről, hogy adatvédelmi incidensnek nevezhető-e.

 

2 nap 200 000,- Ft

1. modul elvégzése javasolt

Ezt a modult adatvédelmi feladatokat ellátó munkatársaknak, kezdő adatvédelmi tisztviselőknek ajánljuk

 

Előfeltétel: 2. modulon való részvétel

Szakmai nap az előre megjelölt igények szerint

Választható témák:

 • adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésének alapjai
 • adatvédelmi szabályzat tartalma és szerkezete
 • adatvédelmi ellenőrzés tervezése, végrehajtása
 • előadás az 1. és 2. modulban nem szereplő GDPR témákból
  (pl.: magatartási kódex, kötelező erejű vállalati szabályok, stb.)

 

A 3. modul keretében a résztvevők elsajátítják azokat a kérdéseket, módszereket, amelyek mentén vagy egy adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatható, vagy egy adatvédelmi szabályzat vázlata összeállítható vagy egy adatvédelmi ellenőrzés megtervezhető és végrehajtható.

 

1 nap 100 000,- Ft

SZAKÉRTŐINK

Kérje szakértőink segítségét!

 • GDPR audit módszertan összeállítása és gyakorlati végrehajtása több ágazatban
 • jogi és közgazdasági diploma, mely a lényeges üzleti folyamatok megértését és átlátását nagyban megkönnyíti
 • 20 éves projektvezetői tapasztalat komplex projektekben
 • megoldásorientált gondolkodás
 • rendszerszemlélet

DR. Vitályos Áron

GDPR szakértő

 • GDPR auditálás jogi támogatása
 • Szabályzatok, és kapcsolódó dokumentáció elkészítésének jogi támogatása

DR. TÓTH MÁRTON

GDPR jogi szakértő

 • 20 éves adatvédelmi tapasztalat, ebből 7 év adatvédelmi felügyeleti szervnél
 • több különböző cég adatvédelmi rendszerének felépítése
 • több mint 3000 fő oktatása
 • több mint 200 óra adatvédelmi előadás
 • tanácsadói kompetenciák

SZÉPLAKI ANDREA

GDPR szakértő

Bízza ránk vállalata adatvédelmi megfelelésének megvalósítását!

Gondoskodunk vállalata GDPR komform működéséről.

Amennyiben egy cégtől legalább 3 fő jelentkezik